2010 m. sausio 16 d., šeštadienis

Muzikantai kalba kitaip

"Muzikantai kalba kitaip. Jie kalba taip, lyg tai būtų muzika - sako daugybę papildomų žodžių, garsų, ir kalbėdami kuria tokį srautą, kurio klausantis atrodo, kad žmogaus mintį puikiai supratai, kad jis labai gerai kalba. Tačiau kai imi redaguoti, montuoti tekstą televizijoje, matai, kad žodžiais mintis taip ir nepasakyta, ji buvo perduota kaip ta garsų ir žodžių visuma, kaip muzika.
Mums televizijoje reikėdavo iš 30 minučių sumontuoti kelias, bet jos tos nuotaikos ir tos informacijos, kurią girdėjai kalbėdamas su muziku, neperduoda, nes, pasirodo, aiškaus teksto net ir nebuvo. Vienas žymus kompozitorius kalbėdavo 30 minučių, bet iš jų žodžiais įmanomo užrašyti teksto būdavo geriausiu atveju 10 min.", - pasakojo man režisierė, vieno žymiausių mūsų kompozitorių žmona, kuri gal 30 metų dirbo muzikos laidų redakcijoje LRT.

Dieve, kokia ji buvo teisi, kokia teisi!..

1 komentaras: