2013 m. lapkričio 10 d., sekmadienis

Nepalieka karo lauke

Kopenhagos Centrinėj žmonės, nestoviniuoja, gūžiasi, traukiasi iš perono: lipa į traukinį arba skubriai eina eskalatoriaus link. Ant suoliuko, išsivynioję maistą bei spardydami keliose kuprinėse supakuotą mantą, šūkauja du vyrai. Vienas jų - užsismaukęs megztą kepuraitę su užrašu "Denmark" ant kaktos. Pašalinei ausiai atrodytų - dėl butelio susimušė benamiai.
Traukinio konduktoriai diskutuoja, ar kviesti policiją - tiek įsikarščiavę, kad susimuš. Bet kaip čia kviesi, jei dar nesimuša. Rėkauti perone nėra draudžiama. O šūksmuose - lietuviški garsai. Prieinu arčiau:
- Palieka!!!! Palieka karo lauke! Ir anglas, ir prancūzas palieka!
- Nepalieka! Nori, kad trenkčiau? Nepalieka...
- Palieka, lietuviai palieka! Aš tau pasakysiu: tik vienteliai rusai, tik rusai draugo karo lauke nepalieka!!!...