2015 m. kovo 5 d., ketvirtadienis

Profesoriai

Moksliniame projekte dirba du profesoriai ir doktorantė.

Profesorius I: Klausykit, man jau neberamu. Juk jis viso mokslinio projekto vadovas! Turi būti struktūra, aiškumas, bent bendrais bruožais nusakyta, kur link judame... O jis detalėse, detalėse...
Doktorantė: Tai ką darom?
Profesorius I: Ką jau čia padarysi... Šiaip tik norėjau su kuo nors pasidalinti.

--
Profesorius II: Klausykit, ar jūs matėt, kiek klaidų jis paliko savo tekste, kurį buvo besiunčiantis visiems? Viskas tep lep. Aš pusę nakties taisiau. Kaip jis taip galvoja?
Doktorantė: Na, paskubėjo matyt... tai ką darom?
Profesorius II: Ką jau čia bepadarysi. Tik šiaip norėjau su kuo nors pasidalinti.